Operator urządzeń przemysłu szklarskigo

Kategoria: Szkoła branżowa

Zawód OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO ma na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej w branży szklarskiej

Czytaj więcej: Operator urządzeń przemysłu szklarskigo

Sprzedawca

Kategoria: Szkoła branżowa

Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach).

Czytaj więcej: Sprzedawca

Kucharz

Kategoria: Szkoła branżowa

KWALIFIKACJE T.6 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji.

Czytaj więcej: Kucharz

Klasa wielozawodowa

Kategoria: Szkoła branżowa

Klasa wielozawodowa to specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie kształcą się w wielu zawodach. Umożliwia ona dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania kwalifikacji w różnych zawodach usługowych np. piekarz, fryzjer, cukiernik, fotograf, kominiarz, optyk, złotnik, lakiernik, cieśla, mechanik precyzyjny, introligator, ślusarz, wędliniarz.

Czytaj więcej: Klasa wielozawodowa

Cukiernik

Kategoria: Szkoła branżowa

Na zajęciach w szkole pracownicy młodociani zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz kształcą się w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych. W trakcie trzyletniej nauki zdobywają doświadczenie, w ramach praktyk zawodowych w wybranych ciastkarniach - cukierniach rzemieślniczych.

Czytaj więcej: Cukiernik

Więcej artykułów…